Dijkgraaf

Kees Jan de Vet

Functie:

Dijkgraaf

Nevenfunctie: : Lid Raad voor het openbaar bestuur, vergoeding: vacatieregeling-rijk

Nevenfunctie: Lid van de Maatschappelijke adviesraad van de stichting Socires te Den Haag (onbezoldigd).

Nevenfunctie: Voorzitter Noord-Brabantse Waterschapsbond (onbezoldigd)

Nevenfunctie: lid studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen Ministerie van Binnenlandse Zaken (onbezoldigd)

Financiële belangen: geen.

Woonplaats:

Breda

Telefoonnummer:

076-5641063

E-mailadres:

e.sutarzewicz@brabantsedelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?