Waterschap Brabantse Delta vindt duurzaamheid en het klimaat belangrijk. Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Om de opwarming van de aarde te verminderen, willen we extra stappen zetten voor duurzaamheid. We hebben al veel bereikt. We geven zelf het goede voorbeeld met energie opwekken, grondstoffen hergebruiken, duurzaam inkopen. Ook samenwerking met andere partijen is van groot belang.