Gaat u een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet u in veel gevallen melden.