Meehelpen aan het vergroenen van je huis en tuin helpt niet alleen om wateroverlast bij regenval tegen te gaan. Even belangrijk is het water zo lang mogelijk vasthouden in droge tijden voor de planten en dieren in en om je tuin. Daarom start de campagne Maak grijs groener!

Van bloemperk tot geveltuin

Hoe je dat kunt doen is nu te vinden op de website maak grijs groener. Je kunt zelf maatregelen nemen in je tuin, op het balkon of op en langs je huis als je bijvoorbeeld een plat dak hebt of ruimte voor een geveltuintje. Samen met de buurt kun je daarnaast maatregelen nemen of de gemeente benaderen meer groen aan te leggen. Bekijk ook onze tuintips en zie onder andere welke subsidiemogelijkheden er zijn om gezamenlijk maatregelen te nemen.

Biodiversiteit

De campagne ‘maak grijs groener’ is een initiatief van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De komende weken zijn er in de media spotjes te zien die deze campagne ondersteunen. Waterschap Brabantse Delta is als één van de eerste waterschappen in Nederland partner van dit Deltaplan. De ambitie van waterschap Brabantse Delta is om samen met partners te zorgen voor biodiversiteitsherstel in Midden- en West-Brabant. Samen werken aan een betere leefomgeving van planten en dieren is ook belangrijk voor een goede waterkwaliteit en een vitale natuur, bijvoorbeeld langs het water en op dijken. Het is een van de duurzaamheidsdoelstellingen. Bij het onderhoud van sloten, rivieren en dijken let het waterschap op het behouden van een goede leefomgeving van planten en dieren. We maaien bijvoorbeeld dijken in willekeurige patronen (‘sinusmaaien’) om het insectenbestand te verbeteren. Zo blijft er namelijk altijd begroeiing op de dijk voor insecten. Ook met projecten, zoals de aanleg van ecologische verbindingszones langs beken en vistrappen bij stuwen, versterken we de natuur en zorgen voor een betere ecologische waterkwaliteit.

Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid

Van 10 tot en met 17 oktober besteedt waterschap Brabantse Delta in de Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid aandacht aan het veranderende klimaat en duurzame ontwikkelingen. We tonen duurzame projecten als goede voorbeelden van wat we zelf doen en met anderen doen. Zo verduurzamen we bijvoorbeeld onze gebouwen, verminderen de CO2-uitstoot, wekken zelf energie op, houden water langer vast en ontwikkelen bioplastics uit afvalwater. Maar we werken ook veel samen met anderen aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. Lees op onze website meer over Klimaat & Duurzaamheid en houd onze social media deze week in de gaten voor inspiratie!