Waterschap Brabantse Delta is betrokken bij Landschapspark Pauwels. Dat is een uitgestrekt gebied dat ligt ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Bij dit gebiedsproces werken negen partners aan verschillende doelen op het gebied van natuur, water, economie en recreatie. Participatie van inwoners en belanghebbenden in het gebied is een belangrijke pijler in het proces. Iedereen kan nu met een fietsroute kennismaken met Landschapspark Pauwels.