Waterschap Brabantse Delta is betrokken bij Landschapspark Pauwels. Dat is een uitgestrekt gebied dat ligt ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel/De Efteling en ten noorden van Tilburg. Bij dit gebiedsproces werken negen partners aan verschillende doelen op het gebied van natuur, water, economie en recreatie. Participatie van inwoners en belanghebbenden in het gebied is een belangrijke pijler in het proces. Iedereen kan nu met een fietsroute kennismaken met Landschapspark Pauwels.

Fietsroute ‘Pauwels Onderweg’

De fietsroute biedt iedereen de kans om op een sportieve manier kennis te maken met de plannen voor Landschapspark Pauwels en met de educatieve en recreatieve mogelijkheden in deze regio. De route van in totaal 51 kilometer voert namelijk langs 24 karakteristieke plekken en bedrijven in het gebied.

Witte Kasteel

Een van de plekken op de route is het Witte Kasteel in Loon op Zand. Het waterschap en de gemeente Loon op Zand onderzoeken of er water aangevoerd kan worden naar de Blauwloop. Dat is een beek in de omgeving van het Witte Kasteel. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe ze de verdroging daar kunnen beperken.

De Moer

De fietsroute loopt ook langs De Moer, ten westen van Loon op Zand. In dat gebied vind je landbouwbedrijven en natuurgebieden. Hier is het waterschap betrokken bij een onderzoek om water naar dit gebied aan te voeren vanaf het Tilburgse industrieterrein Vossenberg. Daarbij onderzoeken de betrokken partijen of bedrijfswater na extra zuivering naar De Moer gepompt kan worden. Op die manier komt er tussen de 1 en 3 miljoen kubieke meter water beschikbaar voor landbouw en natuur. Ook kijken de bedrijven op het industrieterrein of ze onderling waterstromen kunnen uitwisselen en hergebruiken. Als dat lukt, hoeven de bedrijven minder grondwater op te pompen.

Route ook online beschikbaar

De fietsroute is gebaseerd op het bekende knooppuntenroutenetwerk. Je kunt de route zelf uitstippelen met een kaart. Wil je meteen vertrekken, download dan het GPX-bestand van deze route op je smartphone of navigatiesysteem. Dat bestand staat op de website van VVV Tilburg en op Bezoek de Langstraat. Daar kun je ook de PDF downloaden met uitgebreide informatie over de route en de 24 te bezoeken locaties.
Wil je meer weten over Landschapspark Pauwels? Kijk dan voor een overzicht van de projecten en deelnemende partijen op de website van de gemeente Tilburg. Veel fietsplezier!