Waterschap Brabantse Delta heeft Rijkswaterstaat gevraagd om de Marksluis in Oosterhout open te zetten. Het extra water gebruikt het waterschap voor de doorspoeling van de Mark. Dat helpt de huidige waterkwaliteit te verbeteren en blauwalgen voorkomen. Een mooie samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap!