Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start begin juni, en jij kunt meedoen! In dit onderzoek meten burgeronderzoekers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen in hun buurt. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij zoveel mogelijk mensen die mee willen helpen. 

Meisje en vader meten waterhelderheid
Meisje en vader meten waterhelderheid

 

Meld je aan via www.vangdewatermonsters.nl. Via de instructies op de website ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgeronderzoeker verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Gup helpt je hierbij met informatie en filmpjes hoe je het kan aanpakken. Je meet de helderheid en diepte met je zelfgemaakte Secchi -schijf (cd of dvd schijf) en bekijkt welke waterplanten insecten, vogels, vissen en waterdiertjes je ziet. Dit leg je allemaal vast met je mobiel.

Je maakt foto’s om vast te leggen waar je hebt gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Ook tel je hoeveel zwerfaval er ligt bij de meetlocatie. Gup, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen vertellen je meer over bronnen van vervuiling en wat je zelf kan doen.

Na afloop van het onderzoek kun je de resultaten van jouw meting terugzien op de website. We gebruiken deze resultaten voor verder onderzoek. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en 10 waterschappen waaronder waterschap Brabantse Delta.

Meisje en vader onderzoeken waterkwaliteit
Meisje en vader onderzoeken waterkwaliteit