Moties en amendementen worden indien aanwezig op deze pagina getoond. 

 DatumOmschrijvingStatus 
04-12-2019

Motie onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren

(Partij voor de Dieren, PvdA)

Niet overgenomen
04-12-2019

Amendement Wijziging muskusrattenbestrijding opstellen bestrijdingsplan

(Partij voor de Dieren, Ons Water/Waterbreed)

Niet aangenomen
04-12-2019

Amendement Beverschade opsporen en voorkomen

(Partij voor de Dieren, Natuurterreinen, PvdA, Water Natuurlijk)

Niet aangenomen
04-12-2019

Amendement Aanpassing Strategie Total Removal

(Partij voor de Dieren, Ons Water/Waterbreed)

Niet aangenomen
04-12-2019

Amendement Peilbeheer Kadernota

(CDA, Ons Water/Waterbreed, Ongebouwd, VVD)

Aangenomen
04-12-2019

Motie Biodiversiteit

(Water Natuurlijk, Natuurterreinen, PvdA)

Overgenomen
04-12-2019

Motie Innovatief Duurzaam Waterschap

(PvdA, Natuurterreinen, Water Natuurlijk)

Overgenomen met voorwaarden
04-12-2019

Motie knelgevallen SODO

(PvdA, Natuurterreinen, Water Natuurlijk)

Overgenomen
04-12-2019

Motie Blauwalg Kadernota

(Water Natuurlijk, Natuurterreinen, PVDA, Partij voor de Dieren)

Overgenomen met voorwaarden
04-12-2019

Motie Agroforestry

(Water Natuurlijk, Natuurterreinen, CDA)

Overgenomen 
10-07-2019

Motie Blauwalg (155kB)

( Water Natuurlijk, Natuurterreinen, Partij voor de Dieren, PvdA) 

Aangehouden

22-05-2019/

19-06-2019

Motie Keersluis Schipdiep (188kB)

(Natuurterreinen, PvdA)

Aangenomen

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?