Waterschap Brabantse Delta houdt de komende weken extra rekening met de vraag naar water voor nachtvorstberegening. Ook tijdens de onzekere periode van het coronavirus (COVID-19) zijn we hiermee bezig. We zorgen ervoor dat het waterpeil in sloten en vaarten wordt aangepast wanneer er water nodig is. We controleren de stuwen en waterinlaten, het zoutgehalte van het water en het waterpeil. Ook hebben we contact met de fruittelers over de behoefte aan water voor beregening