Waterschap Brabantse Delta houdt de komende weken extra rekening met de vraag naar water voor nachtvorstberegening. Ook tijdens de onzekere periode van het coronavirus (COVID-19) zijn we hiermee bezig. We zorgen ervoor dat het waterpeil in sloten en vaarten wordt aangepast wanneer er water nodig is. We controleren de stuwen en waterinlaten, het zoutgehalte van het water en het waterpeil. Ook hebben we contact met de fruittelers over de behoefte aan water voor beregening

IJslaagje om bloesem

Overdag is de temperatuur boven nul maar ’s nachts kan het licht vriezen. Fruittelers houden tijdens de vorst de bloesem ’s nachts nat. Hierdoor voorkomen zij schade aan de bloesem en een beperkte oogst later in het jaar.

Door de fruitbomen te  beregenen, vormt zich bij nachtvorst een laagje ijs om de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Hierdoor groeit de bloesem door.

Coronavirus (COVID-19)

In Nederland zijn veel veranderingen door het virus dat heerst. Zo sluiten verschillende winkels hun deuren en gelden er strenge hygiëne regels. Ook waterschap Brabantse Delta heeft maatregelen genomen. De waterschappers die buiten aan het werk zijn, werken hard om het werk door te laten gaan. Mochten de regels nog verder worden aangescherpt, kunnen we toch aan de vraag voor water voor nachtvorstberegening voldoen.  

Voordat u 's nachts gaat beregenen tegen vorst, moet er een beregeningsverzoek worden ingediend.