Natte natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel van natte natuurparels is om de kwetsbare ‘natte' natuur daar te behouden en te herstellen.

Verschillende organisaties en instellingen leveren hier een bijdrage aan. Waterschap Brabantse Delta zet zich vooral in om het regenwater, grondwater en kwelwater in deze gebieden langer vast te houden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?