Lid dagelijks bestuur 

Lid dagelijks bestuur 

Woonplaats: Wagenberg

Lid van het algemeen bestuur sinds: 2004-2008, 2015-heden

Voor mijn werk op boerderij Hoeve ’t Boschend ben ik dagelijks in de Binnenpolder van Terheijden. Een fantastisch gebied waar natuur en extensieve landbouw een plek hebben. Wat een voorrecht om in dit gebied te mogen werken! 

Op onze boerderij houden we een kudde Blonde d’Aquitaine runderen op een manier die zo dicht mogelijk bij de natuur staat. Daarnaast hebben we ook een rusthuis voor oude paarden. Mooi werk waar ik van kan genieten.

Na mijn werk stap ik graag op de fiets voor een rondje door de polder. Maar ook sporten en het maken van mooie reizen met mijn gezin zijn dingen waar ik veel energie uit haal.

"Door het veranderende klimaat wordt het werk van het waterschap steeds belangrijker"

Niels Mureau

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan verstandig waterbeheer. Water vormt voor mij de basis van onze maatschappij. Ik vind het dan ook een eer om bestuurder van waterschap Brabantse Delta te zijn. 

Ik zet me in voor een goed werkend bestuur dat klaar is voor de toekomst. Thema’s zoals voldoende zoet water voor landbouw en natuur gaan mij aan het hart. Mede ook door mijn achtergrond als ondernemer in het groene buitengebied. Daarnaast vind ik een goede manier van het zuiveren van afvalwater belangrijk. 

Door het veranderende klimaat wordt het werk van het waterschap steeds belangrijker. Zo moeten we bijvoorbeeld het watersysteem anders inrichten, zodat we klaar zijn voor een toekomst met meer extreme natte en droge weersomstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter vasthouden van water in de haarvaten van ons watersysteem.

Functie

  • Nevenfunctie: Adviseur Mureau Advies (bezoldigd)
  • Nevenfunctie: Eigenaar Hoeve 't Boschend (bezoldigd)
  • Agripool expert, Agriterra te Arnhem (bezoldigd)
  • Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Vertegenwoordiger van het waterschap in de Aandeelhoudersvergadering van de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
  • Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid bestuur Noord-Brabantse Waterschapsbond
  • Financiële belangen: geen

Portefeuilleverdeling

Als lid van het dagelijks bestuur heeft Niels zijn eigen portefeuille. Op basis van die portefeuille bereidt hij bestuursvoorstellen voor en licht hij ze toe. Bekijk de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur.

Vragen aan Niels? Neem contact met hem op