Niels Mureau

Functie:

Bestuurslid Ons Water / Waterbreed

Nevenfunctie: Adviseur Mureau Advies (bezoldigd)

Nevenfunctie: Agrariër (bezoldigd)

Agripool expert, Agriterra te Arnhem (bezoldigd)

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Vertegenwoordiger van het waterschap in de Aandeelhoudersvergadering van de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid bestuur Noord-Brabantse Waterschapsbond

Financiële belangen: geen

Portefeuilleverdeling

Als lid van het dagelijks bestuur heeft Niels zijn eigen portefeuille. Op basis van die portefeuille bereidt hij bestuursvoorstellen voor en licht hij ze toe. Bekijk de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur.

Woonplaats:

Wagenberg

E-mailadres:

n.mureau@brabantsedelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?