"Door het veranderende klimaat wordt het werk van het waterschap steeds belangrijker"

Niels Mureau

Functie

  • Nevenfunctie: Adviseur Mureau Advies (bezoldigd)
  • Nevenfunctie: Eigenaar Hoeve 't Boschend (bezoldigd)
  • Agripool expert, Agriterra te Arnhem (bezoldigd)
  • Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Vertegenwoordiger van het waterschap in de Aandeelhoudersvergadering van de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
  • Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid bestuur Noord-Brabantse Waterschapsbond
  • Financiële belangen: geen