Waterschap Brabantse Delta stelt woensdag 24 juli 2019 vanwege droogte twee onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal geldt nu een onttrekkingsverbod en in het stroomgebied van de Aa of Weerijs (excl. Aa of Weerijs zelf) een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.