Waterschap Brabantse Delta stelt woensdag 20 mei 2020 vanwege de droogte twee extra onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en het stroomgebied Beekloop en Zoom mag dan geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.