Bestuurders Brabantse Delta en gemeenten tekenen overeenkomst samen werken aan de dijken West-Brabant

15 januari 2015 De bestuurders van waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Steenbergen tekenden vandaag een overeenkomst waarin ze met elkaar afspreken samen te werken aan het aanpassen van de dijken in de aankomende jaren. Het waterschap heeft de taak van de provincie Noord-Brabant om de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en diverse wateren die daarop aansluiten aan de nieuwe normen aan te passen. Met deze overeenkomst leggen de bestuurders vast dat ze elkaar zullen informeren, mogelijke kansen die nu ontstaan zullen benutten en gezamenlijk de betrokkenen in het gebied zullen betrekken “Het aanpakken van de dijken in West-Brabant is een grote klus en daarom is het memorabel dat we dit samen met de gemeenten gaan doen. Wij beheren de dijken en gaan ze ook daadwerkelijk verbeteren, maar de gemeenten kennen het gebied door en door en dat helpt ons om ons werk beter te doen. We gaan samen bouwen aan onze dijken”, aldus Kees Coppens, bestuurder waterschap Brabantse Delta.

Heel West-Brabant gaat het merken

Door klimaatsverandering zal het in de toekomst steeds vaker en harder gaan regenen, waardoor de rivieren meer water moeten afvoeren. Daarnaast is de bodem achter onze dijken aan het dalen. Dit betekent dat het water sneller een gevaar vormt. Daarom moeten de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en diverse wateren die daarop aansluiten nu aan strengere eisen voldoen dan in het verleden.

Het gaat om 106 km dijk en 53 waterwerken (sluizen, gemalen, in- en uitlaten) die verbeterd moet worden. Een opgave die voor West-Brabant niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Duizenden eigenaren, agrariërs, bedrijven en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het verbeteren van de dijken. Het waterschap is uiterlijk tot 2025 bezig om de dijken aan de nieuwe norm te laten voldoen.

Dijken zijn goed, maar worden toekomstbestendig

De dijken langs de Mark, Vliet en Dintel zijn in goede staat, alleen worden ze nu toekomstbestendig gemaakt. Ze worden dusdanig aangepast dat ze de aankomende 50 jaar goed zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

De dijken vallen binnen de grenzen van de gemeenten. De gemeenten kennen hun gebied goed, waardoor wij gezamenlijk de mensen in de omgeving kunnen informeren over en betrekken bij de plannen en de werkzaamheden. Daarnaast kunnen we gezamenlijk kijken naar koppelkansen. Koppelkansen zijn kansen die ontstaan doordat de dijken verbeterd worden. In de samenwerkingsovereenkomst is aan de gemeenten gevraagd hierover na te denken en deze kansen te benoemen. In een volgende fase zal worden bekeken of deze kansen meegenomen kunnen worden.