Waterberging Zuidrand in Roosendaal onder water

9 januari 2015 Smeltwater vanuit België en regenval zorgen voor verhoogde waterpeilen, met name in de wateren Aa of Weerijs, Mark en de Molenbeek. De hoogte van het water in de Molenbeek was zodanig hoog dat de waterberging aan de zuidrand in Roosendaal is ingezet en het Markdal water opvangt van de Mark in Breda. Waterbergingsgebieden zijn natuurlijke gebieden, die overtollig water tijdelijk opvangen om wateroverlast verderop tegen te gaan. Het water gericht de ruimte geven, daar gaat het om. De waterberging ten zuiden van Roosendaal is ongeveer drie voetbalvelden groot. Door het inzetten van de waterberging is het waterpeil in de Molenbeek sinds vanmorgen gedaald van 4.0 meter NAP naar 3,7 meter NAP. In het Markdal in Breda zijn fietspaden afgezet. De verwachting is dat het peil de komende dagen vanwege de voorspelde weersomstandigheden verder zakt.
De waterberging aan de Zuidkant in Roosendaal staat onder water

Waterberging Wielhoef niet ingezet

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de waterberging Wielhoef in het grensgebied ten zuiden van Zundert niet ingezet. Gezien de verhoogde waterstanden, was de verwachting dat de waterberging van een klein voetbalveld groot, zou vollopen. Dit blijkt echter niet het geval.

Situatie West-Brabant

Voor de rest van West-Brabant geldt dat het overal weliswaar nat is, maar geen bijzonderheden. De harde wind heeft naar verwachting geen gevolgen voor de waterveiligheid in West-Brabant. Hooguit worden uit voorzorg sluizen dichtgezet aan de Bergsche Maas. Gemeenten en waterschap Brabantse Delta houden de situatie in de gaten en treffen waar nodig maatregelen.