Websites waterschap Brabantse Delta in online archief

4 februari 2015

Waterschap Brabantse Delta vindt het belangrijk om een dienstverlenende, open en transparante overheid te zijn, gericht op de buitenwereld én op de lange termijn. Daarom archiveert het waterschap sinds 19 december 2014 alle informatie op de website www.brabantsedelta.nl. Zo wil het waterschap burgers en bedrijven de mogelijkheid geven om oude informatie te blijven inzien.

Via de link ‘Archief website’ onderaan de website komen bezoekers op de archiefpagina van het waterschap uit. Bezoekers kunnen hier gericht zoeken op datum en zoekwoorden. Naast de huidige website zijn binnenkort ook de twee voorgaande websites te raadplegen.