Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht

4 maart 2015 Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld. De regels met de traditionele naam ‘Keur’ zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zijn in veel gevallen zelfs vrijgesteld van regels. Met de nieuwe ‘Keur’ dragen de waterschappen bij aan minder regels en minder administratiekosten voor burgers en bedrijven.

De Keur is een verordening waarin staat wat wel en niet mag rond watergangen, dijken en grondwater. De nadruk ligt nu meer op wat wel mag in plaats van wat niet mag. Voor veel zaken hoeven burgers en bedrijven namelijk geen vergunning meer aan te vragen. Een melding aan het Waterschap volstaat. De nieuwe Keur verlicht hierdoor de administratieve lasten van burgers en bedrijven. Voorbeelden van activiteiten langs watergangen waarvoor geen vergunning nodig is, als men zich aan de regels houdt, zijn bijvoorbeeld: borden langs recreatieroutes, steigers, vlonders en bruggen. Alles wat grote impact heeft op belangrijke watergangen en keringen blijft wel vergunningplichtig. Binnenkort lanceren de waterschappen een e-tool (website) die burgers en bedrijven gemakkelijk helpt te achterhalen of een vergunning nodig is of dat een melding aan het waterschap volstaat.

In 2014 hebben de drie waterschappen samen eenvoudige regels opgesteld en veel oude overbodige regels geschrapt. In de tweede helft van 2014 kon men op internet de regels bekijken en commentaar geven. In het begin van 2015 hebben de waterschappen de regels definitief gemaakt. Vanaf 1 maart geldt de nieuwe Keur in de drie waterschappen. Het doel van de regels is om de wateraanvoer en waterafvoer te waarborgen, Brabant te beschermen tegen overstromingen en de gevolgen van droogte te beperken.