Ruim vijfhonderd jaar geschiedenis terug in handen van waterschap Brabantse Delta

2 juni 2015 Brabantse Delta neemt vanaf 1 juni 2015 de archieven terug in handen en het hoofdkantoor wordt een officiële archiefbewaarplaats. Bezoekers zijn welkom om op afspraak het historisch archief van Brabantse Delta en zijn rechtsvoorgangers te raadplegen.
Archiefkasten waterschap Brabantse Delta

Over het archief

Inmiddels bewaren we al eeuwenlang met uiterste zorg de documenten en objecten uit die rijke geschiedenis. Onze waterschapshistorie is vereeuwigd in ongeveer tweehonderd archieven. Het oudste originele stuk is opgemaakt in 1438. Ook zijn er afschriften van oudere stukken die teruggaan tot 1307. Het merendeel van de archieven is van na 1850.

Tot 1 juni dit jaar is het archief ondergebracht op vier verschillende plekken. Om de dienstverlening te verbeteren en kosten te besparen, neemt waterschap Brabantse Delta de archieven in eigen beheer en wordt het hoofdkantoor een officiële archiefbewaarplaats. Eind mei komen de eerste ladingen onze kant op: in totaal 400 meter archief. De rest volgt in de loop van het jaar.

Werkwijze archief

Iedereen is vanaf 1 juni welkom om op afspraak het historisch archief te raadplegen: of het nu is voor een spreekbeurt, een onderzoek naar het verleden van de woonomgeving of een artikel. Inwoners kunnen op onze website een afspraak maken om ons archief te bezoeken.

Geschiedenis waterschap Brabantse Delta

De geschiedenis van waterschap Brabantse Delta begint al in de Middeleeuwen. Waar nu polder is, was vroeger alleen veengrond en water. Middeleeuwse boeren beginnen daar de grond te ontginnen en bouwen de eerste terpen en dijken. Ze graven sloten en onderhouden deze. De strijd tegen het water begint. Vanaf dat moment wordt de waterschapsgeschiedenis op schrift gezet.