Grondeigenaren in Weerijs-Zuid nu formeel eigenaar van nieuwe percelen

30 oktober 2015 Grondeigenaren in het landinrichtingsproject Weerijs-Zuid zijn op vrijdag 23 oktober 2015 formeel eigenaar geworden van hun nieuwe percelen. Tegelijkertijd nemen zij deze percelen nu ‘in gebruik’. Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gezamenlijke eigenaren tekenden hiervoor in de Ruyterhof in Rijsbergen de eigendomsoverdracht.
Ondertekening van de akte van toedeling Weerijs-Zuid door (van links naar rechts): de heer M. van de Ven (namens de secretaris van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant), de heer P. van Vugt (namens de commissaris van de koning, door de voorzitter van de bestuurscommissie Weerijs-Zuid) en mevrouw M. Rombouts (notaris).

Mijlpaal

De ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor de bestuurscommissie Weerijs-Zuid en de grondeigenaren. De grondeigenaren (en gebruikers) zijn vanaf nu de juridische eigenaar van de nieuwe percelen. En vele eigenaren kunnen nu profiteren van een grotere ‘huiskavel’ en minder kavels en/of kortere rijafstanden.

Door de herverkaveling verbetert de bestuurscommissie Weerijs-Zuid de verkeersveiligheid in de dorpskernen van Rijsbergen in gemeente Zundert en Effen in gemeente Breda en in het buitengebied. Tegelijkertijd vermindert het aantal kadastrale percelen in het gebied van 4.494 naar 2.276.

Profijt voor de agrariër, bewoner, natuur en de recreant

Met de herverkaveling in het gebied Weerijs-Zuid ondergaat het ruim 3200 hectare grote gebied rond Rijsbergen de nodige veranderingen. Zo voert de bestuurscommissie Weerijs-Zuid verbeteringen door voor de agrarische sector en in de waterbergingsgebieden en natuurgebieden. Maar ook op het gebied van recreatieve voorzieningen zoals de realisatie van fiets- en laarzenpaden, visstoepen en kano in- en uitstapplaatsen.

Op sommige percelen worden de komende tijd nog werkzaamheden verricht zodat de percelen geschikt zijn voor de nieuwe eigenaar. Ook worden er werkzaamheden in het gebied uitgevoerd voor de realisatie van onder meer het Natuurnetwerk (ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd), de ecologische verbindingszones en waterbergingsgebieden. De werkzaamheden in het gebied zijn naar verwachting in mei 2017 gereed.

Samenwerking

De afgelopen acht jaar heeft de bestuurscommissie Weerijs-Zuid, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, ZLTO, de gemeenten Zundert en Breda, waterschap Brabants Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en het Kadaster, nauw samengewerkt aan een nieuwe inrichting voor het gebied Weerijs-Zuid. Het gaat om het buitengebied van Rijsbergen, een deel van het buitengebied van Breda en een klein gedeelte van Etten-Leur.