Winterpeil officieel van kracht

1 oktober 2015 Waterschap Brabantse Delta gaat in het peilbeheerste gebied per 1 oktober officieel over naar het winterpeil. Daar is de afgelopen periode stapsgewijs naar toe gewerkt, in afstemming met agrariërs en terreinbeheerders.
Een van de stuwen in de polders bij Klundert wordt ingesteld op het winterpeil

Winterpeil om overtollig water op te vangen

In de winter verdampt er door de lage temperaturen weinig water. Hierdoor kan de waterstand in sloten en vaarten stijgen. Daarom stelt het waterschap in die gebieden waar het waterpeil met behulp van stuwen en gemalen geregeld kan worden - de zogeheten peilbeheerste gebieden - een winterpeil in dat in het algemeen lager is dan het zomerpeil. Met het instellen van het winterpeil zorgt het waterschap voor voldoende ruimte in sloten en andere watergangen om overtollig (regen)water op te kunnen vangen en af te voeren naar rivieren in de buurt. Daarnaast is er in de zomer meer water nodig voor de groei van de gewassen dan in de winterperiode. Het winterpeil geldt tot 15 mei 2015. Daarna wordt geleidelijk het zomerpeil weer ingesteld.

Meer informatie

Op de website leest u meer over het waterpeilbeheer.