Inloopavond ontwerp projectplan EVZ Dorpswaterloop Alphen

3 november 2015 Waterschap Brabantse Delta wil aan de slag met de aanleg van ecologische verbindingszone (EVZ) Dorpswaterloop Alphen. Hiervoor is een ontwerp projectplan opgesteld waarop belanghebbenden kunnen reageren. Om informatie over dit plan en de voorgenomen maatregelen te delen, organiseert het waterschap op dinsdag 17 november 2015 een inloopavond in het gemeenschapshuis ’Den Heuvel’ in Alphen.
Het projectgebied van EVZ Dorpswaterloop Alphen

Inloopavond

Het waterschap nodigt alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit voor deze inloopavond. U bent van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in gemeenschapshuis ‘Den Heuvel’ aan de Heuvelstraat 5 in Alphen. Inhoudelijk ambtenaren beantwoorden al uw vragen. Daarnaast is de bestuurder de heer J. van der Aa aanwezig. Hij vertelt u meer over gemaakte keuzes. Het ontwerp projectplan voor EVZ Dorpswaterloop Alphen is per 12 november 2015 zes weken voor iedereen te bekijken op het waterschapskantoor aan de Bouvignelaan 5 in Breda en via www.overheid.nl. Tijdens deze periode is het ook mogelijk bezwaar te maken. Dit kan door het indienen van een zienswijze.

Waarom deze EVZ?

Met de aanleg van deze EVZ zorgt het waterschap voor een verbinding tussen de droge EVZ ‘Bels Lijntje’ en het natuurgebied ‘de Regte Heide’. Een EVZ vormt een goede leefomgeving voor planten en dieren. Via de EVZ kunnen zij zich tussen natuurgebieden verplaatsen. Dit draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van ecologie, maar ook aan een betere waterkwaliteit. Door oevers schuin af te graven, krijgt de EVZ ook een waterbergingsfunctie. Dit voorkomt wateroverlast in de kern Alphen. Daarnaast draagt de EVZ bij aan een meer natuurlijke uitstraling van het gebied.

Informatie

Voor vragen over de inloopavond of het ontwerp projectplan, kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Aart, de omgevingsmanager van dit project. Dit kan op werkdagen via e.van.aart@brabantsedelta.nl of via telefoonnummer 076 564 15 46.