Waterschap in actie in West-Brabant

15 januari 2016 Het is nat, natter, natst. In weilanden staan plassen water en de rivieren, beken en sloten hebben hogere waterpeilen. De flinke regenbui van vannacht deed daar een schep bovenop. Vooral in het gebied rondom Steenbergen is sprake van verhoogde waterpeilen. Dat komt door heftige, lokale buien in combinatie met een zuidwesterwind die voor opstuwing zorgt waardoor het water minder snel weg kan uit het gebied.

Gemalen draaien op volle kracht en rondom Steenbergen zijn extra noodpompen geplaatst om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. Waterschap Brabantse Delta werkt hierbij onder andere nauw samen met het naastgelegen waterschap Scheldestromen in Zeeland. Verder is keersluis Schipdiep bij Waspik tijdelijk dicht vanwege een verhoogde waterstand van de Bergsche Maas.

De verwachting is dat de meeste regen vannacht is gevallen. De afvoer van dat water wordt nu verwerkt. Als de weersvoorspellingen voor komend weekend uitkomen, dan verwacht waterschap Brabantse Delta geen aanvullende maatregelen. Het waterschap Brabantse Delta beheert dijken en kaden en het waterpeil in rivieren, beken en sloten in Midden- en West-Brabant.