Team Keringen en Vaarwegen genomineerd!

21 maart 2016 Het team Keringen en Vaarwegen van de afdeling Onderhoud & Muskusrattenbeheer is genomineerd voor de onderscheiding Pro Flora et securitate. Zij ontvangen binnenkort deze onderscheiding vanwege hun positieve bijdrage aan veilige, bloemrijke dijken in Nederland.
Medewerker bij een vindplaats van de Bijenorchis

De medewerkers van het team Keringen en Vaarwegen beheren de primaire en regionale keringen binnen ons werkgebied. De veiligheid van de dijken is hun belangrijkste doel. De kwaliteit van de grasmat speelt hierbij een grote rol. Om een goede kwaliteit van het gras te bereiken, wordt er gemaaid en vindt beweiding met schapen plaats. Ook besteedt het team veel aandacht aan de aanwezigheid van zeldzame planten en dieren. Om deze soorten in het veld te herkennen, hebben alle medewerkers de Helicon cursus Land, Milieu en Water (MBO2/3 niveau) gevolgd met speciale aandacht voor flora en fauna. Daarnaast hebben zij leren werken met de veldgids. In deze gids staat informatie over het leefmilieu van veel waardevolle en zeldzame soorten. Met deze kennis kunnen zij het beheer ter plekke aanpassen. Maandag 21 maart zijn de medewerkers van het team Keringen en Vaarwegen persoonlijk op de hoogte gesteld van de onderscheiding. Eerste loco-dijkgraaf Kees Coppens gaf daarbij aan trots te zijn op de professionele inzet van het team waarbij rekening wordt gehouden met zowel veiligheid als natuur.

Mooi voorbeeld

Na het ontdekken van de zeldzame en beschermde Bijenorchis (Ophrys apifera) op de primaire keringen langs het Volkerak-Zoommeer bij Bergen op Zoom heeft het team het beheer aangepast. Jaarlijks plaatsen zij bij de orchidee markeringen zodat de maaimachines in het voorjaar de planten laten staan. In 2015 hebben op deze dijken werkzaamheden aan de grasmat plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk vanwege de toekomstige inzet van het Volkerak-Zoommeer als grootste waterberging van Nederland. De medewerkers konden dankzij de markeringen de Bijenorchis overal uitgraven en tijdelijk opslaan. Na afronding van de werkzaamheden zijn de orchideeën weer teruggezet. Dankzij de kennis van flora en fauna van het team Keringen en Vaarwegen is de groeiplaats van deze zeldzame orchidee niet verdwenen maar juist actief in stand gehouden.

Onderscheiding bloemrijke dijken

Het doel van de onderscheiding is de bevordering van bloemrijke dijken in Nederland. Een bloemrijke dijk bestaat uit veel verschillende bloemdragende kruiden en grassen. De onderscheiding is ingesteld omdat bloemrijke dijken bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit van flora en fauna, de landschappelijke beleving, het algemeen waterbewustzijn en (mits goed beheerd) voor de stabiliteit van dijken.

Meer over de onderscheiding