Werkboek 'Kinderboerderij De Dierenploeg klimaatbestendig en waterbewust' gepresenteerd

6 juni 2016 Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen werkt aan een klimaatbestendig en waterbewust terrein. Daarmee wil ze haar bezoekers ook bewust maken van de maatregelen die zij in hun eigen huis en tuin kunnen nemen. Een werkboek met concrete acties voor de kinderboerderij is op 23 mei overhandigd aan de voorzitter van het Milieu Educatief Centrum Peer Cox, wethouder Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk en aan de dijkgraaf Carla Moonen van waterschap Brabantse Delta.
Overhandiging handboek

Om steden en dorpen leefbaar te houden in tijden van heftige regenval en grote perioden van droogte is ieders inzet nodig: van overheden, maar ook van het onderwijs, bedrijven en bewoners. De kinderboerderijen in Nederland worden jaarlijks zo'n 30 miljoen keer bezocht door jong en oud. Zij hebben daarnaast verbindingen met scholen, bedrijven en overheden, net als NME centra. Daarmee zijn dit ideale leerplaatsen om op een laagdrempelige manier onder meer goed water- en bodembeheer bij jong en oud onder de aandacht te brengen als ieders kans om een bijdrage te leveren. Educatie, informatie en inspiratie over duurzame thema's kunnen hier worden gekoppeld. "Kinderboerderijen zijn broedplaatsen geworden voor innovatie. Zij kunnen de hele keten onder de aandacht brengen. Het is een slimme en mooie verbreding van de rol van de kinderboerderij," aldus dijkgraaf Moonen.

Handboek

De Dierenploeg in Zevenbergen en De Goudse Hofsteden in Gouda dienden als voorbeeldlocaties. In Zevenbergen is voor het werkboek samengewerkt met onder meer Waterpoort, Energiek Moerdijk, ZLTO, de gemeente Moerdijk, waterschap Brabantse Delta, het Markland College en de besturen van de kinderboerderij en het Milieu Educatief Centrum. De resultaten van beide locaties dienden tevens als basis voor een algemeen handboek, dat bruikbaar is voor alle kinderboerderijen in Nederland. Het eerste exemplaar van dit handboek 'Alle Kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is op 11 april overhandigd aan Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Bekijk het handboek