Brabantse Delta nr. 1 Beste Werkgever Waterschappen

4 oktober 2016 Vandaag is ons waterschap uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Waterschappen. Dit mooie nieuws maakten Effectory en Intermediair zojuist bekend tijdens het Beste Werkgevers Event. De awards zijn gebaseerd op de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. We zijn trots!

Water is actueel en de ontwikkelingen op watergebied, zoals ruimte voor water, dijkverbetering, verdrogingbestrijding en optimale rioolwaterzuiveringsresultaten vragen een proactieve houding. De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines. Meer weten over waterschap Brabantse Delta als werkgever? Lees hier meer over op Werken bij ons.