Week van Ons Water van start

12 oktober 2016 Op Boerderij Wolfslaar in Breda begint vandaag de Week van Ons Water. Tussen 12 en 19 oktober organiseert Waterschap Brabantse Delta allerlei activiteiten rondom waterveiligheid. Met het spel ‘Wat neem je mee naar zolder?’ is de Week van Ons Water in West-Brabant officieel begonnen. In dit spel waarbij kinderen en volwassenen moeten kiezen wat ze meenemen naar zolder als hun huis dreigt te overstromen. Duikt u mee in de Week van Ons Water?
Dijkgraaf Carla Moonen opent de Week van Ons Water in West-Brabant
'Wat neem je mee naar zolder?'
Kinderen luisteren naar het verhaal over de Watersnoodramp in 1953

Waterveiligheid en waterbewustzijn

Aanleiding voor dit spel is de start van de landelijke Week van Ons Water waaraan waterschap Brabantse Delta deelneemt met diverse activiteiten. Tussen 12 en 19 oktober staat het thema ‘Waterveiligheid’ centraal. Water is zo onlosmakelijk verbonden met ons leven dat we niet in de gaten hebben dat water ook risicovol kan zijn.

Dijkgraaf Carla Moonen: “Vijftig jaar geleden brachten bewoners van lage polders hun waardevolle spullen in de herfst naar zolder om die te beschermen tegen wateroverlast. Mensen kenden de kracht van water en leefden met de seizoenen. Sinds die tijd zijn waterschappen mensen meer en meer gaan ontzorgen. Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werd iets vanzelfsprekends. Maar dat is het niet; daar werken we samen hard aan. We willen mensen weer bewuster maken en opnieuw in beweging krijgen. Bijvoorbeeld met de Week van ons Water.”

Duik mee in de Week van Ons Water in West-Brabant

Het waterschap organiseert deze week meer activiteiten voor jong en oud, waaronder een open dag in het poldergemaal in Keizersveer (Raamsdonksveer) en twee wandelingen langs waterprojecten bij respectievelijk Benedensas (Steenbergen) en in de Noordpolder van Ossendrecht. In het Koetshuis op het Hof van Bouvigne in Breda presenteren studenten van Kunstacademie AKV | St. Joost hun creatieve ideeën om het waterbewustzijn te vergroten.

Bekijk de agenda voor activiteiten bij u in de buurt.

Landelijke campagne ‘Ons Water’

De Week van Ons Water komt voort uit de landelijke publiekscampagne ‘Ons Water’. Op www.onswater.nl geven alle waterpartners in Nederland tips voor droge voeten, schoon en voldoende water. Op een interactieve manier kunnen inwoners onder andere zien hoe hoog het water in hun dorp of stad komt bij een overstroming en welke projecten er uitgevoerd worden om overstromingen en wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor schoon (drink-)water. De campagne is enkele jaren geleden gestart om het waterbewustzijn van burgers te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen.