Renovatie gemaal Westland

9 januari 2017 In maart 2017 start waterschap Brabantse Delta met de renovatie van het gemaal Westland in Steenbergen. De huidige installatie heeft op diverse onderdelen aanpassing nodig. De aannemer is eind 2017 klaar met de klus. Dan kan het gemaal er weer voor twintig jaar tegenaan en is daarmee toekomstbestendig.
De renovatie gaat in maart van start

Het gemaal Westland zorgt dat het water in het achterliggende gebied op peil blijft. Hiervoor heeft het gemaal twee pompen en een noodpomp. Het gerenoveerde gemaal krijgt twee grotere pompen met voldoende capaciteit.

Extra inlaatfunctie

Het waterschap maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een aparte inlaatfunctie te maken. Wanneer het waterpeil onder het minimum dreigt te zakken, kan er water worden ingelaten. Ook is de inlaat een pluspunt voor agrariërs, als zij extra water nodig hebben om te beregenen tijdens nachtvorst, zorgt het waterschap voor extra water via deze inlaat.

Water blijft gewoon op peil

Het gemaal zal tijdens de werkzaamheden buiten bedrijf zijn. Het achterliggende gebied zal geen last hebben van de werkzaamheden. Het verpompen van het water wordt door een tijdelijke installatie overgenomen.

Omgeving kan overlast ondervinden door aan- en afvoer van bouwmateriaal

De omgeving van het gemaal kan overlast ondervinden door de bouwactiviteiten. Denk daarbij aan aan- en afvoer van bouwmaterialen door vrachtauto’s en het inzetten van kranen om zware onderdelen op locatie te krijgen.

Informatiebijeenkomst op 19 januari 2017

Op donderdag 19 januari organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst over de renovatie van het gemaal. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kunt u binnenkomen. Locatie: De Wallevis, Kade 2 in Steenbergen. U bent van harte welkom.