Nieuwe website Nederlandse Muskusrattenbeheerorganisaties

1 februari 2017 De landelijke muskusrattenbeheerorganisaties van de waterschappen hebben een nieuwe website gelanceerd.
Op de website van de Nederlandse Muskusrattenbeheerorganisaties is veel informatie te vinden over de bestrijding van muskus- en beverratten in Nederland.

Muskusrattenbestrijding.nl is een heldere website met bijvoorbeeld uitleg over het belang van het bestrijden van de muskusrat. Muskusratten graven gangen en holen in oevers en dijken. Bestrijding van deze dieren zorgt ervoor dat we droge voeten houden in Nederland.

Via de website kunt u melden dat u een muskus- of beverrat heeft gezien of schade heeft geconstateerd die door deze dieren is veroorzaakt. Dan is het natuurlijk handig om te weten wat de verschillen tussen deze dieren zijn. Ook die informatie vindt u op deze website.

Natuurlijk kunt u ook uw melding direct doorgeven aan Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen. Die kunt u bereiken op het telefoonnummer 076-564 1000. Of geef de melding door via het contactformulier op de website van waterschap.