Weer met z'n allen voor een Schone Maas

15 maart 2017 Op 18 maart om 9.15 uur geeft de gedeputeerde van Natuur, Water en Milieu, Johan van den Hout samen met wethouder Jan van Groos van de gemeente Waalwijk het startsein voor de opruimacties van Schone Maas Brabant. Dit jaar wordt het startmoment georganiseerd in de Overdiepsepolder bij Waspik door de gemeente Waalwijk en IVN De Waerdman. Na het startsein krijgen de aanwezigen ook nog een toelichting van de bewoner van deze bijzondere locatie, een boerderij op een terp. Vervolgens wordt gestart met opschoonacties langs de oevers van de Bergse Maas.

Schone Maas

Doel van het project Schone Maas is de bewustwording over de gevolgen van het zwerfafval langs de rivieren te vergroten. Dit gebeurt door met velen de oevers van de Maas in Midden- en Noordoost-Brabant schoon te maken van plastic en andere rommel. Op de oevers, in kommen en uiterwaarden langs de Maas, ligt na de hoogwaterperiode veel zwerfafval. Iedereen ergert zich aan het afval en als we dat niet opruimen komt het uiteindelijk – als plastic soep - in zee terecht. Dat is slecht voor planten en dieren.

Opruimacties

In Noord-Brabant doen dit jaar de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Waalwijk, Aalburg, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen en Werkendam mee aan de opruimactie. In deze gemeenten worden in maart en april opruimacties van zwerfafval langs de Maas en daarmee in verbinding staande watergangen georganiseerd, in de meeste gevallen op een zaterdag. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.schonemaas.nl/brabant. Daar vindt u ook achtergrondinformatie over de actie.

Betrokkenheid

De provincie Noord-Brabant neemt met 'Schone Maas' het initiatief om samen met gemeenten, vrijwilligers en verenigingen, Rijkswaterstaat, terreinbeherende organisaties en waterschappen te werken aan een oplossing. De ervaring leert dat die samenwerking leidt tot een schoon en aantrekkelijk buitengebied, meer actieve, betrokken bewoners én tot het bewust voorkomen van zwerfafval en de plastic soep in zee.

Resultaten

Vorig jaar zijn langs de Maas in Brabant 32 stukken Maasoever van Vierlingsbeek tot en met De Biesbosch schoongemaakt door ruim 500 mensen. Deelnemers waren omwonenden, natuur- en milieuverenigingen en schooljeugd. De hoeveelheden opgeruimd zwerfvuil varieerden sterk per gebied. Ook is gekeken naar de herkomst van het zwerfvuil en een behoorlijk deel wordt veroorzaakt door recreanten en passanten. Het aandeel van bronnen stroomopwaarts blijkt minder te zijn dan ieder verwacht. De komende jaren wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Gemiddeld werden vorig jaar 20 volle vuilniszakken per tracé afgevoerd. Er waren daarbij ook opvallende vondsten, zoals veel piepschuim, maar ook botten van een vos en diverse munten.

Wilt u weten wat er dit jaar weer wordt gevonden én opgeruimd langs de Maas? Volg dan de Facebookpagina van Schone Maas.

Loading the player
Impressie van 2016