Zuiderwaterliniefestival 8 en 9 april op kasteel Bouvigne

20 maart 2017 Landgoed Bouvigne in Breda de kantoorlocatie van waterschap Brabantse Delta, is op zaterdag 8 en zondag 9 april letterlijk het toneel van de voorstelling ‘Veldtocht van de Waterlanders’. Deze voorstelling is onderdeel van het Zuiderwaterliniefestival. Dit is een initiatief van de Zuidwaterlinie, een samenwerkingsverband van overheden en organisaties om het belang van forten, vestingen en waterlinies in en voor Brabant te versterken.

Zuiderwaterliniefestival

De voorstelling op landgoed Bouvigne heeft uiteraard water als thema. Volgens de samenstellers ‘slaat en rommelt het water en kruipt het onder je huid. Voorstellingen over grenzen die hard zijn of juist vloeibaar’. Op beide dagen verzorgen verschillende theatergroepen gedurende anderhalf uur op het landgoed en in het kasteel een theater- en muziekvoorstelling.

Voor meer informatie en aanmelden: www.zuiderwaterliniefestival.nl.

Kansen voor waterbeheer

Voor de waterschappen biedt de samenwerking in de Zuidwaterlinie kansen om op projectniveau de samenwerking te versterken en zo doelstellingen uit het Waterbeheerplan te realiseren. Het gaat daarbij onder andere om de verbetering van de keringen en de aanleg van ecologische verbindingszones. Ook maakt de samenwerking het mogelijk om vroegtijdig initiatieven en projecten aan elkaar te koppelen en gezamenlijk te werken aan gebiedsontwikkeling en participatie. De waterschappen zijn daarmee een volwaardig gebiedspartner die kennis inbrengen op het gebied van regionaal waterbeheer.