Biologisch afbreekbaar plastic van top kwaliteit!

20 april 2017 Dit wisten we al: het is mogelijk om PHA -bioplastic te maken van het slib uit rioolwater. Bioplastic dat ook nog eens afbreekbaar is in de natuur en dus zorgt voor minder plastic soup. Een dubbele milieuwinst! Samenwerkende waterschappen en bedrijven onder leiding van waterschap Brabantse Delta hebben nu aangetoond dat dit plastic van een constante hoge kwaliteit is. Het kan bovendien goedkoper geproduceerd worden dan de commerciële PHA plastic. Hoog tijd voor een volgende stap.
Voorbeeld van PHA toepassingen in producten
Vervanging voor vislood uit PHA gemaakt
Festivalmuntjes uit PHA gemaakt
Visitekaarthouder gemaakt van PHA

Op 12 april deelden deskundigen, bestuurders en ondernemers kennis en ervaringen over PHA plastic gemaakt uit rioolwater. Belangrijkste conclusie: “Dit is de toekomst. Laten we investeren in een volgende stap. Dat wil zeggen: op zoek naar (co)-investeerders om meer te kunnen produceren en op zoek naar meer ondernemers die producten willen maken van ons plastic.”

Zijn er al producten van dit plastic?

Het PHARIO project heeft laten zien dat het echt kan: een hele hoge kwaliteit bioplastic maken uit rioolwater. Het plastic is zeer stabiel en kan in veel producten worden toegepast. In vergelijking met andere bioplastics is PHA zeer goed afbreekbaar. Een aantal ondernemers heeft inmiddels met succes het plastic verwerkt. In festivalmuntjes, plectrums, kratjes voor waterplanten en vislood om loodvrij te vissen.

Naar 100 kg plastic per week

In het nu afgesloten project werd per week 1 kg aan plastic geproduceerd door de bacteriën in de rioolwaterzuivering in Bath. Deze hoeveelheid moet omhoog, liefst naar 100 kg plastic per week. Uiteindelijk is het de bedoeling om 100.000 kg per week te maken. Waarom? De kosten per kg zijn nu nog te hoog voor commerciële bedrijven. Hoe meer productie hoe lager de prijs per kilogram. Kan de productie fors omhoog, dan zal de markt het plastic gaan afnemen.

Samen bouwen aan een nieuwe waardeketen

De wereld staat voor grote uitdagingen om een omslag te maken naar een circulaire economie. Een economie waarin niets meer wordt weggegooid, maar alle afval opnieuw wordt verwerkt en hergebruikt. De waterschappen laten nu zien dat het mogelijk is om hoogwaardige grondstoffen te maken uit zeer laagwaardige reststromen (Zoals ons rioolwater). Een reststroom die bovendien voor langere termijn gegarandeerd kan worden. Als bedrijven dit ook als een kans zien om zo hun eigen productieketen te verduurzamen, dan gaan de waterschappen graag met hen het gesprek aan om samen te bouwen aan nieuwe, circulaire waardeketens.

Gezamenlijk initiatief

Het pilotonderzoek dat nu is afgerond, was een gezamenlijk initiatief van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen en wetterskip Fryslân samen met SNB, STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. Alle partners betaalden mee, daarnaast was er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy.