De muskusrat als exoot bij tv-programma Kennis van Nu

19 april 2017 Het wetenschapsprogramma ‘Kennis van Nu’ van de NTR besteedt donderdag 20 april aandacht aan dier- en plantensoorten die niet van oorsprong in onze Nederlandse natuur voorkomen. De muskusrat en andere dier- en plantensoorten, aangeduid met de term ‘invasieve exoten’, leiden zelfs tot problemen, ook voor de waterschappen.

In het wetenschapsprogramma Kennis van Nu aandacht voor de muskusrat als invasieve exootDe Grote Waternavel en Parelvederkruid bijvoorbeeld zijn vijverplanten die oorspronkelijk uit respectievelijk Noord- en Zuid-Amerika komen. Hier woekeren ze in het open water van beken en rivieren en belemmeren de doorstroming. Inmiddels is de verkoop van deze planten verboden. Dit is één van de maatregelen om de invasieve exoten terug te dringen.

Muskusrat

In het tv-programma Kennis van Nu komt een andere exoot in beeld die zelfs bestreden wordt; de muskusrat. Deze ‘rat’, familie van de woelmuis, is door een Tsjechische graaf begin twintigste eeuw meegenomen vanuit Noord-Amerika voor zijn vacht. Het aantal nam echter flink toe en de muskusratten verspreidden zich binnen tien tot twintig jaar over delen van Europa. Afgelopen jaar werden er in heel Nederland nog ruim 81.000 muskusratten gevangen.

Dinteloord

Jeroen van Heijst, één van de bestrijders van Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen laat zien hoe groot deze dieren kunnen worden en welke schade ze kunnen aanrichten aan oevers en dijken. De tv-ploeg nam daarvoor een kijkje bij de afronding van het veldonderzoek naar deze dieren eind maart in het West-Brabantse Dinteloord.

De uitzending is donderdag 20 april, om 19.20 uur op NPO 2.

Kijk voor meer informatie over het programma en de invasieve exoten op de website van Kennis van Nu.