Duik mee in de Week van ons water

19 april 2017 Jong en oud kan van 12 tot en met 21 mei 2017 meedoen aan de Week van ons water. Een week die in het teken staat van water in en om het huis. Met tientallen activiteiten kunnen kinderen en volwassenen meer te weten komen over het belang van water, werken aan water en vooral over hun eigen rol bij water in de omgeving.
Doe mee met verschillende activiteiten tijdens de Week van ons water van 12 tot en met 21 mei 2017

Van wateroverlast tot hittestress

Wateroverlast, droogte, hittestress zijn zomaar enkele begrippen die tegenwoordig veel te horen zijn en die te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken dagelijks aan het tegengaan van die gevolgen.

Watervriendelijk tuin

Maar duidelijk is dat daar ook de hulp en inzet van iedereen voor nodig is. Bezoekers en deelnemers aan de verschillende activiteiten leren en ervaren, bijvoorbeeld hoe zij een watervriendelijke tuin in kunnen richten. Daarmee krijgt regenwater de kans in de bodem te zakken en wordt overbelasting van het riool tegengegaan. In droge tijden zorgen groen en waterpartijen juist voor verkoeling. Veel deelnemende gemeenten organiseren tijdens deze week speciale watermarkten. Verschillende bouwmarkten en tuincentra verlenen hier hun medewerking aan. De Brabantse waterschappen en de provincie stimuleren met subsidie via het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds buurtinitiatieven die onder andere zorgen voor positieve effecten op het klimaat en het waterbewustzijn.

Goed rioolgebruik en veilige dijken

Ook is er aandacht voor goed rioolgebruik. Spelenderwijs leren wat wel en niet in het riool kan helpt verstopping van het riool voorkomen en verstoring van de rioolwaterzuivering tegengaan. Wie het riool ook echt wil beleven kan onder andere terecht in Breda. Een rioolwaterzuivering bezoeken kan in Baarle-Nassau en Kaatsheuvel.

De Week van Ons Water gaat ook over veilige dijken en bescherming tegen overstromingen. Bij gemaal Keizersveer in Raamsdonk vertelt bijvoorbeeld een muskusrattenbestrijder over zijn werk en is er een excursie mogelijk naar de nabijgelegen sluis Schipdiep.

Langste watertekening en VR-game

Speciaal voor de kinderen is er een wedstrijd om mee te kleuren aan de langste watertekening. Op verschillende locaties kunnen deelnemers hun vaardigheden testen op het gebied van water in en om het huis met een speciaal ontwikkelde Virtual Reality game.

Programma

Er zijn op verschillende data en tijden gedurende die week activiteiten in onder andere de gemeenten Waalwijk, Dongen, Breda, Moerdijk, Roosendaal, Oosterhout, Halderberge, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Loon op Zand. Kijk voor het volledige programma met activiteiten, locaties, data en tijdstippen vanaf 20 april op www.weekvanonswaterinbrabant.nl. Daar is ook de tekening te downloaden voor de langste watertekening. Of neem een kijkje in de agenda op onze website.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen en 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.