Waterschap Brabantse Delta zet extra stappen voor duurzaamheid

29 juni 2017 Waterschap Brabantse Delta vindt duurzaamheid een belangrijk thema en levert zijn bijdrage om de klimaatafspraken van het akkoord in Parijs te halen. Het algemeen bestuur heeft woensdag 28 juni besloten om nog een stap verder te gaan en ingestemd met het ‘Versnellingsplan duurzaamheid’.
Elektriciteitsopwekking en biogas-bol

In dit plan staan aangescherpte ambities op het gebied van energie opwekken, grondstoffen hergebruiken en duurzaam inkopen. Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn door zelf het eigen energieverbruik volledig duurzaam op te wekken. Ook wil het waterschap inwoners en bedrijven helpen gebruik te maken van duurzame energiebronnen en grondstoffen. In 2050 wil het waterschap bovendien grondstoffenneutraal zijn. Ook de inkoop van goederen en diensten wordt nog een stapje duurzamer. Waarnemend dijkgraaf Huub Hieltjes: “Waterschap Brabantse Delta wil als overheid die de effecten van klimaatverandering ervaart, het goede voorbeeld geven en nog meer concrete stappen zetten in de noodzakelijke veranderingen om verantwoord om te gaan met onze aarde. Dit geeft ook een positieve impuls aan veranderingen in de regio.”

Windmolens en zonnepanelen

Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Het waterschap produceert sinds enkele jaren ook energie door het slib dat overblijft na het zuiveren van het afvalwater te vergisten. Inmiddels wordt bijna 40% van het eigen energieverbruik opgewekt. Het waterschap wil in 2025 het eigen energieverbruik volledig duurzaam opwekken door te investeren in 4 windmolens op en/of naast eigen terreinen bij Bath en Waalwijk. Hiermee kan het waterschap kosten besparen, waardoor de tarieven voor de waterschapbelastingen minder hoeven te stijgen. Rondom enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties is nog ruimte beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Omwonenden kunnen via regionale energiecoöperaties eigen zonnepanelen op het terrein van het waterschap laten installeren. Dit biedt hen financiële voordelen.

Plastic uit afvalwater

Het waterschap heeft in samenwerking met andere partijen laten zien dat we plastic kunnen maken uit het afvalwater. Zo worden we als regio steeds minder afhankelijk van de eindige voorraden van olie en gas. Dit bioplastic is ook volledig biologisch afbreekbaar en levert geen milieuschade op. Het waterschap zoekt nu naar bedrijven die deze veelbelovende plasticsoort verder willen ontwikkelen.

Duurzaam inkopen

Het waterschap gaat zijn ambities voor energieneutraliteit en hernieuwbare grondstoffen ook vertalen naar het eigen inkoopbeleid. De CO2 uitstoot van de dienstauto’s wordt bijvoorbeeld al gecompenseerd met bosaanplant. In de toekomst wil het waterschap het wagenpark volledig op alternatieve brandstof laten rijden. Ook kijkt het waterschap naar de duurzaamheid van de toegepaste materialen zoals betonwerk, pompinstallaties, hout en chemische hulpstoffen bij het zuiveren van afvalwater. Het toepassen van bioplastic uit afvalwater kan soms zelfs een oplossing zijn. Zo werkt waterschap Brabantse Delta mee aan een circulaire economie.

Bekijk een samenvatting in woord en beeld van het ‘Versnellingsplan duurzaamheid’