Hoge ambities bij waterschap Brabantse Delta

14 juli 2017 Waterschap Brabantse Delta investeert de komende jaren in Midden- en West-Brabant extra in klimaatadaptatie, duurzaamheid en waterkwaliteit. Dat besloot het algemeen bestuur op 12 juli met het vaststellen van de Kadernota 2018 - 2027. De kadernota beschrijft de inhoudelijke doelstellingen voor de komende jaren. “De druk op de waterschappen is groot. Forse investeringen worden gevraagd zonder de tarieven extra te verhogen. De uitdaging wordt steeds groter om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt”, vertelt een trotse bestuurder Theo Schots. “Door de ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie te verhogen en intensiever samen te werken, besparen we geld en dragen we bij aan een betere en veiligere delta.”

Speerpunten

Een greep uit de ambitieuze doelen voor de komende jaren:

  • Klimaatadaptatie: inspelen op klimaatverandering en verstedelijking met meer maatregelen tegen wateroverlast en hittestress;
  • Duurzaamheid: in 2025 alle elektriciteit die het waterschap verbruikt duurzaam en lokaal produceren;
  • Waterkwaliteit: samen met partners werken aan de verdere verbetering van de waterkwaliteit.