Partners zetten zich samen in voor de waardevolle natuur in Westelijke Langstraat

13 juli 2017 Om nog langer te kunnen genieten van het unieke en waardevolle landschap van de Westelijke Langstraat tekenden waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, de gemeente Waalwijk en de provincie Noord-Brabant op donderdag 13 juli een samenwerkings- overeenkomst in het provinciehuis in ‘s Hertogenbosch.

De Westelijke Langstraat, een gebied tussen Waalwijk en Waspik, staat bekend om zijn cultuurhistorie. Als gevolg van afgraven van veen ontstond er een landschap met sloten en bewerkbare grond. Dit is het zogeheten ‘Slagenlandschap’ met zijn lange smalle percelen omringd met elzenhagen.

In de overeenkomst staan afspraken om de natuur en cultuurhistorische kenmerken van dit gebied te behouden en ontwikkelen. Deze afspraken zijn nodig omdat de natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door stikstofuitstoot veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer. Stikstof is schadelijk voor de unieke plant- en diersoorten, zoals zeldzame soorten zegge en de ijsvogel, die voorkomen in dit gebied. Met de ondertekening van de overeenkomst stemmen de partijen in om zich samen in te zetten voor een Westelijke Langstraat waar ook de toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Meer informatie op www.brabant.nl/westelijkelangstraat