Veel regen voorspeld

11 juli 2017 Komende avond, nacht en morgenochtend – van 11 op 12 juli - wordt langdurige regenval voorspeld. Deze regen levert naar verwachting geen problemen op voor de waterafvoer in Midden- en West-Brabant.
Peilschaal stuw Mark

Het is in grote delen van het werkgebied van het waterschap erg droog. Het water zal daarom snel infiltreren in de bodem of afgevoerd worden via sloten en andere watergangen. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten.

Onttrekkingsverboden blijven tot nader bericht van kracht

De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater blijven voorlopig van kracht. Ze worden pas opgeheven als het waterpeil in de sloten, beken en rivieren weer voldoende is gestegen en stabiel blijft. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de verdamping afneemt doordat de temperaturen dalen.