Vertrek Jacques van der Aa als lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta

12 juli 2017 Jacques van der Aa heeft om gezondheidsredenen zijn ontslag aangekondigd als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.
Jacques van der Aa

Jacques heeft een rijke bestuurlijke carrière als DB-lid bij het waterschap. Hij was in de bestuursperiode 2005 -2009 al lid van het dagelijks bestuur voor de fractie Ingezetenen. In 2014 volgde hij Anke Dielissen op als lid van het dagelijks bestuur voor de fractie CDA. Tussentijds was hij lid van het algemeen bestuur. Het waterschap bedankt Jacques voor zijn inzet al die jaren als lid van het dagelijks bestuur.

Het ontslag van Jacques als DB-lid gaat in op 21 augustus 2017. Hij blijft nog wel aan als lid van het algemeen bestuur voor de fractie CDA. De procedure voor een nieuw DB-lid als opvolger van Jacques is in gang gezet.