Kees Jan de Vet nieuwe dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

31 augustus 2017 Woensdagavond 30 augustus is Kees Jan de Vet benoemd tot dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Hij is officieel beëdigd en geïnstalleerd als dijkgraaf door de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk. De nieuwe dijkgraaf is bij Koninklijk Besluit benoemd voor de periode van zes jaar.
Kees Jan de Vet (rechts) beëdigd als dijkgraaf door Wim van de Donk (links)

De officiële bijeenkomst vond plaats tijdens een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda. Per 1 september begint drs. Kees Jan de Vet aan zijn nieuwe functie als dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Kees Jan de Vet: "Het voelt als thuiskomen in de tijd. Ik ben geboren en getogen in dit deel van Brabant en het voelt goed om weer terug te zijn. Tegelijkertijd wordt het een uitdagende tijd met het klimaatvraagstuk als urgent maatschappelijk vraagstuk dat op ons af komt; op overheden, rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, op bedrijven, maatschappelijke organisaties en vooral op onze inwoners. Waterschappen worden door hun jarenlange ervaring en deskundigheid bij het klimaatvraagstuk relevanter dan ooit te voren. Samen met de andere overheden en maatschappelijke partners  in Midden- en West-Brabant wil ik inzichten regionaal bundelen en tot concrete stappen komen.”  

Kees Jan de Vet is de opvolger van Carla Moonen die per 1 maart 2017 een nieuwe baan heeft aanvaard bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Carla was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta sinds 2013. Huub Hieltjes was de afgelopen maanden waarnemend dijkgraaf.

Achtergrond en invulling nieuwe functie

De jarenlange ervaring als (waarnemend) burgemeester van vier gemeenten en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft Kees Jan de Vet een zeer goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Aangezien hij  intensief betrokken was bij de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma, de nieuwe Omgevingswet en het SER energieakkoord weet hij ook inhoudelijk waar hij het over heeft. En zijn Brabantse herkomst zorgt voor een grote betrokkenheid bij het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.

Over het waterschap

De nieuwe dijkgraaf wordt voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur en is het boegbeeld van het waterschap. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water in Midden- en West-Brabant. Een gebied van meer dan 170.000 hectare waarin 21 gemeenten liggen en ruim 800.000 mensen wonen.