Hans Peter Verroen uit Lepelstraat nieuw dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta

13 september 2017 Ir. H.P. (Hans Peter) Verroen (57) is op 13 september 2017 door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta benoemd als lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Hij is door de CDA-fractie in het algemeen bestuur voorgedragen als vervanger van Jacques van der Aa. De heer Van der Aa is om gezondheidsredenen teruggetreden uit het dagelijks bestuur maar blijft wel lid van het algemeen bestuur van het waterschap.
Hans Peter Verroen is benoemd als nieuw lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta

Hans Peter Verroen, die sinds 2015 lid is van het algemeen bestuur, is zelfstandig consultant en daarnaast docent aan een middelbare school in Breda. Hiervoor bekleedde hij verschillende functies in het bedrijfsleven. Bestuurlijk is de heer Verroen actief als DUO burgerlid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

De heer Verroen is binnen een maand de tweede nieuwe bestuurder in het dagelijks bestuur van het waterschap. Op 30 augustus is Kees Jan de Vet door de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant beëdigd als dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.

Naast dijkgraaf De Vet en de heer Verroen bestaat het dagelijks bestuur nu uit; Huub Hieltjes (VVD), Louis van der Kallen (Ons Water/Waterbreed), Theo Schots (Bedrijven), Kees de Jong (Ongebouwd) en secretaris-directeur Hein van Stokkom.