Maak uw buurt klimaatbestendig! Vraag subsidie aan bij het Buurtwaterfonds.

13 september 2017 Het Nederlandse klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we krijgen te maken met extreem natte en ook juist extreem droge periodes. Dat heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Denk aan wateroverlast, het verdwijnen van bepaalde dieren en planten en grote droogte in de stad. Dat vraagt om actie. Van overheid en bedrijfsleven, maar ook burgers kunnen iets doen. Samen maken we de buurt mooi, groen en gezond. Daarom is in 2015 het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds opgestart door de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2016 zijn Waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel aangesloten. Samen investeren zij in een groen en klimaatbestendig Brabant.
Maak uw buurt klimaatbestendig. Vraag subsidie aan bij het Buurtnatuur en Buurtwaterfonds.
Maak uw buurt klimaatbestendig. Vraag subsidie aan bij het Buurtnatuur en Buurtwaterfonds.

Buurtgerichte natuur- en waterprojecten

Doel is buurtgerichte natuur- en waterprojecten mogelijk maken. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten in verstedelijkt gebied, die samen met bewoners worden gerealiseerd. Stadslandbouw, geveltuintjes, waterberging, de tuin onttegelen: projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Bewoners die samen aan de slag gaan met het verbeteren van de waterhuishouding of vergroenen van de buurt kunnen een beroep doen op het fonds. De aanvraag moet gedaan worden door een stichting of door een zzp-er op het gebied van buurtnatuur of buurtwater. In totaal is er €180.000 beschikbaar op jaarbasis. Men kan aanvragen tot een maximum van €10.000 euro en 60% van de projectkosten.

Groene daken, wadi's, educatie

Inmiddels hebben 47 projecten een toekenning ontvangen uit het fonds. Er is een bedrag van bijna €270.000 toegekend voor de realisatie van groene daken, wadi’s, educatieprojecten en moestuinen.

Bewoners die in hun buurt aan de slag willen met een project kunnen zich melden. Eerstvolgende mogelijkheid om aan te vragen is dit najaar. Aanvragen moeten vóór 1 november binnen zijn en worden dan beoordeeld in de vergadering van december. Het aanvraagformulier is te downloaden via: cultuurfonds.nl/noord-brabant.