Waterschap op zoek naar industriële partners voor bioplastic

7 september 2017 Het is waterschap Brabantse Delta, samen met partners, gelukt om een goede kwaliteit plastic te maken uit ons rioolafvalwater: het bioplastic PHA. Plastic dat bovendien onder natuurlijke omstandigheden volledig afbreekbaar is.
Festivalmunten van PHA Bioplastic

Waar kun je bioplastics uit afvalwater voor gebruiken?

PHA bioplastic kan ingezet worden als vervanger van alle plastic producten. Het waterschap heeft al ervaring met dit bioplastic in afbreekbare kratten voor waterplanten en als alternatief voor visserslood. 

Het belangrijkste succes is dat er is aangetoond dat een zeer goede kwaliteit (PHA)plastic kan worden gemaakt met behulp van de bacteriën uit een rioolwaterzuivering. Dit plastic heeft een constante kwaliteit en voorspelbare eigenschappen. Bovendien kan het tegen een acceptabele kostprijs worden gemaakt. 

Ontwikkelingen

Hoe nu verder? De positieve resultaten willen de waterschappen gebruiken om met name industriële partners te interesseren voor volgende stappen.