Historische Keenesluis gered op Nationale Sluizendag

26 oktober 2017 Tijdens de Nationale Sluizendag is bekend gemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant Noord stellen hiervoor geld beschikbaar. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot. De Keenesluis is een unieke historische sluis die precies op de grens van Fijnaart en Standdaarbuiten staat.

Restauratie Keenesluis

De Keenesluis is 248 jaar oud, uniek erfgoed en grotendeels vervallen. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur. Met het geld dat nu door waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant-Noord beschikbaar is gesteld worden de stenen en het ijzerwerk van de Keenesluis weer toekomstbestendig gemaakt. Oorspronkelijk draaide er een scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad sloeg het water de polder uit. Ook het scheprad wordt gereconstrueerd. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis.

Hulp gevraagd voor 100% restauratie

Stichting Beleef de Keenesluis zet zich samen met velen in om de Keenesluis volledig te restaureren. Sluizenexpert Jan Arends heeft in zijn restauratieadvies geadviseerd om de betonnen wand die in 1966 haaks op de sluismuren is geplaatst te verwijderen. Daarmee kunnen bootjes vanaf de Mark en Dintel weer door de Keenesluis varen. Stichting Beleef de Keenesluis roept mensen en organisaties op om ook bij te dragen aan de 100% restauratie: een doorvaarbare Keenesluis. Dat kan in de vorm van kennis, geld en materialen.

Wie de Keenesluis wil volgen kan de Facebook pagina ‘Vrienden van de Keenesluis’ liken, @keenesluis volgen op Twitter en Instagram en www.keenesluis.nl bezoeken.