Vertrek Louis van der Kallen als lid dagelijks bestuur

12 oktober 2017 Louis van der Kallen heeft zijn ontslag ingediend als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Tijdens de algemeen bestuursvergadering van 13 september 2017 heeft Louis al aangekondigd terug te treden als dagelijks bestuurder. Het ontslag van Louis als DB-lid gaat in op 22 december 2017. Hij blijft nog wel aan als lid van het algemeen bestuur voor de fractie Ons Water/West-Brabant Waterbreed.

Vanwege omstandigheden in de thuissituatie heeft Louis aangegeven het rustiger aan te willen te doen om meer aandacht te kunnen schenken aan zijn gezin. Ook vindt hij de tijd rijp om het bestuurlijk stokje door te geven aan een jongere generatie. De procedure voor een nieuw DB-lid ter vervanging van Louis wordt in gang gezet.

 Louis (1948 en van huis uit chemisch analist) heeft een rijke bestuurlijke carrière: onder meer gemeenteraadslid, statenlid, lid van rekenkamercommissies en bestuurslid van de Kamer van Koophandel. Ook in de waterschapswereld heeft hij zijn sporen verdiend. Als bestuurder had hij zitting in diverse besturen van waterschappen sinds 1993. Hij was in de bestuursperiode 2009 -2014 al lid van het dagelijks bestuur voor de fractie Ons Water/ West-Brabant Waterbreed. In 2015 werd hij opnieuw benoemd als lid van het dagelijks bestuur voor de fractie Ons Water/ West-Brabant Waterbreed. Tussentijds was hij lid van het algemeen bestuur.

Wij bedanken Louis voor zijn inzet al die jaren als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.