Waterschap maakt krooshek in Aa of Weerijs passeerbaar voor kanoërs

27 oktober 2017 Waterschap Brabantse Delta heeft de krooshekreiniger in de rivier Aa of Weerijs ter hoogte van de Zuidelijke Rondweg (Graaf Engelbertlaan) in Breda passeerbaar gemaakt voor kano's. Die aanpassing is op vrijdag 27 oktober in het bijzijn van vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond officieel in gebruik genomen.
De krooshekreiniger in de Aa of Weerijs bij Breda is passeerbaar gemaakt voor kanoërs

Krooshekreiniger

Het krooshek in de Aa of Weerijs voorkomt dat plantenresten, die vrijkomen bij het maaien van waterbodem en oevers, de singels van Breda binnendrijven. Te veel plantenresten in het water kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden en belemmeren een goede doorstroming van het water. Een automatische grijper haalt de resten bij het krooshek uit het water waarna het maaisel wordt afgevoerd en gecomposteerd. Vandaar de benaming krooshekreiniger. In het werkgebied van het waterschap staan bij meerdere poldergemalen krooshekreinigers.

Geleidingsysteem met boeien en borden

Op verzoek van vertegenwoordigers van watersportorganisaties en individuele kanoërs heeft het waterschap de mogelijkheden onderzocht om de krooshekreiniger passeerbaar te maken voor kano’s. Hiermee is het recreatief medegebruik van de Aa of Weerijs gestimuleerd, tot tevredenheid van het watersportverbond. De veiligheid van de kanoërs en een goed werkend krooshek stonden bij het zoeken naar die mogelijkheden voorop. Uiteindelijk is gekozen voor een systeem met boeien en borden waarbij kanoërs links van het krooshek onder de installatie en de Zuidelijke Rondweg door kunnen varen. Het geleidingsysteem zorgt er tegelijkertijd voor dat het overgrote deel van het maaisel door het krooshek tegen wordt gehouden en afgevoerd kan worden.

Uniek in Noord-Brabant

Deze mogelijkheid voor kanoërs is uniek in Noord-Brabant. De kosten van deze aanpassing bedragen 70.000 euro. Bij het krooshekreiniger komt een informatiebord over de functie van de krooshekreiniger en het passeerbaar maken van het krooshek.

De Aa of Weerijs ontstaat uit de samenvloeiing van meerdere kleine beken, ruim 35 kilometer stroomopwaarts in België. Breda dankt zijn naam aan deze rivier (Breda Aa). Deze zogeheten laaglandbeek is belangrijk voor de watervoorziening van natuurterreinen en landbouw in het achterliggende gebied en voor de afvoer van overtollig regenwater.