Ecologische Verbindingszone langs Kibbelvaart helpt wateroverlast tegen te gaan

3 november 2017 In nauwe samenwerking hebben waterschap Brabantse Delta en de gemeente Halderberge een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Kibbelvaart gerealiseerd. Deze EVZ is een nieuw leefgebied voor planten en dieren en helpt wateroverlast tegen te gaan. Bestuurders van de gemeente Halderberge en waterschap Brabantse Delta bezochten dinsdag 24 oktober de EVZ.

De ecologische verbindingszone langs de Kibbelvaart ligt op het grondgebied van de gemeenten Rucphen, Halderberge en Etten-Leur. De EVZ vormt een belangrijke verbinding voor planten en dieren tussen de Rucphense Bossen en de Mark. Het deel dat met gemeente Halderberge gerealiseerd is, is ruim 3 km lang en ligt tussen de A58 en de Sprangweg bij Hoeven.

Wateroverlast tegen gaan

In de EVZ is diversiteit gecreëerd, van aanleg poelen tot aan slootkanten met flauwe oevers en overgangen van nat naar droog. Deze inrichting moet wateroverlast tegengaan.

Nieuw leefgebied

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. De verbinding is bedoeld voor amfibieën, vlinders, libellen, reptielen, vleermuizen, vogels en zoogdieren. Op termijn biedt de ecologische verbindingszone ook kansen voor de otter en de roerdomp; een reigerachtige vogel.

Grondruil

De gronden die inmiddels ingericht zijn, zijn beschikbaar gekomen via aankoop en grondruil. Ook zijn er grondeigenaren die gekozen hebben voor particulier natuurbeheer. De ecologische verbindingszone maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant.

Afronding

Het deel van de EVZ op grondgebied van de gemeente Rucphen is enkele jaren geleden al gerealiseerd. Ook in Etten-Leur zijn inmiddels al de nodige kilometers afgerond. De resterende opgave in deze gemeente wordt de komende jaren opgepakt . De totale lengte is ruim 10 km, de gemiddelde breedte bedraagt 25 meter.