Innovatiefabriek Nieuwveer genomineerd. Stem mee!

8 november 2017 De Innovatiefabriek Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017! Van 8 tot en met 22 november kan er gestemd worden op de Publieksprijs.

Uit maar liefst 115 inzendingen heeft een deskundige jury 12 inzendingen genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017. De innovatiefabriek Nieuwveer is genomineerd op het gebied van ‘Energie en waterschappen’. Stemmen op de innovatiefabriek Nieuwveer kan via deze link.

Op innovatiefabriek Nieuwveer worden in samenwerking met onderzoeksinstellingen en andere externe partijen verschillende innovaties tegelijkertijd ontwikkeld en gerealiseerd. Al sinds 2015 wekt de rwzi Nieuwveer 70% van zijn eigen elektriciteitsverbruik op en levert warmte aan de stadverwarming in Breda. Het doel van de innovaties is om in 2025 energieneutraal te zijn en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. Ook is er speciale aandacht voor kennisontwikkeling van de toekomstige generatie. De combinatie van al deze ontwikkelingen, maakt deze innovatiefabriek tot een succes.

Waterinnovatieprijs

De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs elk jaar uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Op 27 november vindt de uitreiking van de Waterinnovatieprijs plaats in Amersfoort. Die dag is er ook een duurzaamheidsmarkt waar waterschap Brabantse Delta aan deelneemt met Innovatiefabriek Nieuwveer, SODO (Sloten, oevers en dijken op orde) en Oeverbeschoeiing.