Is uw sloot al op orde?

6 november 2017 Sloten en vijvers zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze hebben ook een belangrijke functie. Ze vangen regenwater op en voeren het af en voorkomen daarmee wateroverlast. Ook bieden ze ruimte aan natuur. Voor eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot, zijn er regels voor het onderhoud van die sloot. Tijdens de jaarlijkse ‘schouw’, die medio november weer start, controleert het waterschap daarop.

Wie controleren we?

Bezit u een perceel langs een sloot? Dan is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot en het talud. De sloten die het waterschap kan controleren, vindt u op de Schouwkaart. Deze is digitaal beschikbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta.

Het hele jaar door

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds uiteraard in goede staat zijn. U bent het hele jaar door onder andere verantwoordelijk voor:

  • Weghalen van overtollige waterplanten, drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken en gezonken voorwerpen.
  • Schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden.
  • Maaien van slootkanten.
  • Noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Meer over de schouw