Waterschap Brabantse Delta finalist Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017

21 november 2017 Waterschap Brabantse Delta is geëindigd in de Top 3 van Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017. Staatsbosbeheer mag zich als winnaar de eretitel toe-eigenen. Dat werd maandagavond 20 november bekend gemaakt in de Ridderzaal in Den Haag. “Het behalen van de top 3 is een geweldige waardering voor ons werk”, aldus een trotse Hein van Stokkom, secretaris-directeur van het waterschap. “Een knappe en eervolle prestatie, waarop alle medewerkers trots mogen zijn.”

Motivatie jury

Uit 178 inzendingen behoort waterschap Brabantse Delta tot de drie beste overheidsorganisaties van het jaar 2017. Motivatie van de jury:  “Waterschap Brabantse Delta is volgens de jury is een moderne overheidsorganisatie die midden in de samenleving staat. Het waterschap vindt de juiste balans tussen belangen van samenleving, milieu, economie, efficiency en effectiviteit. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het waterschap besteedt bij uitstek tijd aan een actieve betrokkenheid van de omgeving. De werkfilosofie kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Hierdoor krijgen medewerkers de ruimte, in ruil hiervoor wordt persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid van hen gevraagd. Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de organisatie zich transformeert van een bureaucratisch en hiërarchische gestructureerde werkomgeving  naar een open en transparante organisatie”. 

Verkiezing

De Verkiezing van Beste Overheidsorganisatie wordt georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement. De verkiezing is bedoeld om van elkaar als overheidsorganisaties te leren, door goede ideeën en initiatieven te delen.

Kijk voor meer informatie over waterschap Brabantse Delta en waarom wij in de top drie zijn geëindigd naar de inzendingsfilm van waterschap Brabantse Delta: https://www.youtube.com/watch?v=zyUUVoakdHA